Historia parafii

2008 rok

 • 20 sierpnia, ks. Grzegorz Grobelny odwołany za stanowiska wikariusza parafii św. Rocha w Złotowie i mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Bpa i M. w Solcu Kuj., z zadaniem przygotowania od strony administracyjnej i prawnej nowej parafii.
 • 28 sierpnia, Rada Miejska w Solcu Kuj. uchwala zamianę gruntów parafii p.w. św. Stanisława Bpa i M., mieszczących się przy ul. Łąkowej na teren przy ul. Tartacznej, na rzecz mającej powstać parafii.
 • 3 października, ks. Grzegorz Grobelny odwołany ze stanowiska wikariusza parafii św. Stanisława Bpa i M. W Solcu Kuj. i mianowany proboszczem parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła.
 • 7 października, bp Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa eryguje parafię p.w. Nawrócenia św. Pawła w Solcu Kuj.

2009 rok

 • 25 stycznia, pierwszy odpust w parafii celebrowany w kościele św. Stanisława przez ks. kan. Tadeusza Zabłockiego. Kazanie wygłosił ks. kan. Tomasz Cyl, proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.
 • 19 marca, montaż krzyża na działce parafialnej, ufundowanego przez p. Czesława Frischke z Makowisk i bezinteresownie wykonanego przez p. Zbigniewa Urbaniaka z ul. M. Kopernika.
 • 23 marca, wytyczenie przez geodetę p. Roberta Wójtewicza terenu pod budowę kaplicy.
 • 8 kwietnia 2009, Droga Krzyżowa ulicami parafii. Po jej zakończeniu Msza św. celebrowana przez ks. kan. Tadeusza Zabłockiego i ks. proboszcza Grzegorza Grobelnego oraz poświęcenie krzyża.
 • 10 kwietnia, wylanie fundamentów pod budynek kaplicy.
 • 11 kwietnia, święcenie potraw na terenie działki parafialnej.
 • 24 maja, I Komunia św. „gościnnie” w kościele św. Stanisława B. i M.
 • 21 czerwca, rozpoczęcie sprawowania codziennych Mszy św. na działce parafialnej, w namiocie użyczonym przez druha Adama Brzozowskiego.
 • 26 lipca, pierwsza Msza św. oraz sakrament chrztu św. w kaplicy.
 • 27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.
 • 2 – 9 października, parafialna pielgrzymka szlakiem św. Pawła do Turcji.
 • 15 listopada, bp. Jan Tyrawa poświęca kaplicę i udziela sakramentu bierzmowania.

2010 rok

 • 31 stycznia, pierwszy odpust parafialny w kaplicy, celebrowany przez ks. dra Mariusza Kucińskiego, proboszcza parafii p.w. św. Mateusza w Bydgoszczy.
 • 27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.
 • 6 – 10 września, pielgrzymka do Rzymu.
 • 16 – 17 września, pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Łagiewnik i Krakowa.

2011 rok

 • 10 kwietnia, poświęcenie obelisku z tablicą ufundowaną i wykonaną przez firmę Granit z Solca Kuj., w 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 1. Katastrofy Smoleńskiej.
 • maj, rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie Domu Parafialnego.
 • czerwiec, wylanie fundamentów pod budynek Domu Parafialnego.
 • 27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.
 • 16 – 24 września, pielgrzymka do Ziemi Świętej.

2012 rok

 • 5 marca, rozpoczęcie prac przy stawianiu murów Domu Parafialnego.
 • 27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.
 • grudzień, Stan surowy zamknięty Domu Parafialnego .

2013 rok

 • 21 lutego, wizytacja kanoniczna Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, ks. bpa Jana Tyrawy
 • kwiecień, prace wykończeniowe wewnątrz Domu Parafialnego – tynkowanie, malowanie i glazura w pomieszczeniach mieszkalnych, woda, centralne ogrzewanie oraz ocieplenie budynku i wyłożenie kostki brukowej.
 • 27 lipca wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.
 • październik, zamieszkanie ks. proboszcza Grzegorza Grobelnego w Domu Parafialnym,
 • I powołanie w parafii – Paweł Dziewiątkowski podejmuje studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

2014 rok

 • styczeń, prace wykończeniowe w części gospodarczej Domu Parafialnego (kuchnia, pomieszczenie przyszłego Biura, salki parafialne).
 • wrzesień, pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia
 • 28 października 2014 r. – ks. Tadeusz Zabłocki zamieszkuje w Domu Parafialnym.

2015 rok

 • kwiecień – maj, tynkowanie i elewacja Domu Parafialnego oraz zamontowanie rynien spustowych i systemu odwadniającego.
 • czerwiec, Pielgrzymka do Wilna, Trok i Kowna, uzyskanie zgody na użytkowanie Domu Parafianego.
 • lipiec – sierpień, ułożenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do Domu Parafialnego, prace elewacyjne po zachodniej strony Domu – wyłożenie płytkami schodów, chodnik z kostki brukowej.