Intencje mszalne

Intencje mszalne parafii

p.w. Nawrócenia świętego Pawła

19 – 26 sierpnia 2018 r.

20. NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 sierpnia 2018 r.
7.30 – Za śp. Antoninę i Stanisława Pietrzykowskich oraz zmarłe rodzeństwo z rodzin Suchodolskich i Szachmytowskich
9.30 – Za śp. Jerzego Rodziewicza w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców
11.30 – Za śp. Stanisława Włodeckiego w rocznicę śmierci, Czesławę i Józefa Włodeckich oraz Apolonię i Jana Marchwickich
15.00 – Z podziękowaniem za dar życia oraz o Boże błogosławieństwo w codziennym życiu dla Agnieszki z okazji urodzin

PONIEDZIAŁEK 20 sierpnia 2018 r., wspomnienie św. Bernarda, opata
9.00 – W intencji Dobroczyńców, Parafian zmarłych i żyjących oraz na emigracji
17.30 – Za śp. Annę i Franciszka Woś w dniu urodzin

WTOREK 21 sierpnia 2018 r., wspomnienie św. Piusa X, papieża
9.00 – Za śp. Zdzisława Maćkiewicza (ofiarowana przez Zakład Pogrzebowy z ul. św. Stanisława)
17.30 – Za sp. Stanisława Biniarza w 10. rocznicę śmierci

ŚRODA 22 sierpnia 2018 r., wspomnienie NMP Królowej
9.00 – Za śp. Henryka Staszewskiego (ofiarowana przez Zakład Pogrzebowy z ul. św. Stanisława)
17.30 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauli

CZWARTEK 23 sierpnia 2018 r.
9.00 – Za śp. Jana Budza
17.30 – Za śp. Daniela Kierońskiego (ofiarowana przez uczestników pogrzebu)

PIĄTEK 24 sierpnia 2018 r., święto św. Bartłomieja, apostoła
9.00 – Za śp. Henryka Staszewskiego (ofiarowana przez uczestników pogrzebu)
16.30 – Ślub Danieli Wyrwas i Macieja Brzeskota
17.30 – Za śp. Józefa Franaszczuka z okazji 70. urodzin

SOBOTA 25 sierpnia 2018 r., św. Klary, dziewicy
9.00 – Za śp. Daniela Kierońskiego (ofiarowana przez uczestników pogrzebu)
17.30 – W intencji Ireny, Romana i Zygmunta, z podziękowaniem za wszelkie dobro oraz z prośbą o zdrowie i opieką Boga i Maryi

21 NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 sierpnia 2018 r., Uroczystość NMP Częstochowskiej
7.30 – Za śp. Dawida w 5. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Powałka
9.30 – Za śp. Helenę i Brunona Błaszczyków oraz Aleksandrę z okazji urodzin i Joannę Meina
11.30 – Z podziękowaniem za dar życia oraz z prośbą o błogosławieństwo Boga i Matki Najświętszej dla Dominika z okazji 18. urodzin
15.00 – Za śp. Henryka Kotkowskiego z okazji urodzin

Za ewentualne błędy i nieścisłości serdecznie przepraszam! Można je skorygować i poprawić: telefonicznie pod nr tel. kom. 603953002 lub osobiście w Biurze Parafii oraz po Mszach św. w zakrystii. Proszę o potwierdzenie intencji 2 tygodnie przed terminem.

Konto parafii: Bank Spółdzielczy w Szubinie Oddział w Solcu Kuj.
Nr konta: 49 8164 0001 2002 0002 9779 0001,
NIP 5542816108 ■ www.nawrocenia.pl