Plan Odwiedzin Duszpasterskich A. D. 2019/2020

Plan Odwiedzin Duszpasterskich A. D. 2019/2020

w parafii p. w. Nawrócenia św. Pawła

Kolęda” rozpoczyna się codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 14.30., w sobotę o godz. 10.30.

Prosimy wszystkich domowników o obecność, otwartość i szczerość na tematy religijne, związane z życiem codziennym oraz działalnością parafii.

Wszelkie prośby, pytania oraz ewentualne błędy odnośnie do poniższego planu, można wyjaśniać i korygować telefonicznie pod numerem telefonu 603953002 lub w Biurze Parafii, które podczas trwania „Kolędy” będzie czynne w poniedziałek i środę od godz. 8.00 do 9.00.

W tym roku Odwiedziny Duszpasterskie w blokach będą przebiegały od numerów mieszkań początkowych do końcowych.

Msza św. podczas „Kolędy” w dzień powszedni od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 i 17.30. Msza św. w sobotę o godz. 9.00 i 17.30.

27 grudnia – piątek

ul. Toruńska 52A, 1 – 30 oraz ul. Toruńska 64E, 1 – 40

28 grudnia – sobota

Przyłubie od numeru 1. do 29.

30 grudnia – poniedziałek

ul. Toruńska 54B, 1 – 39

2 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50B, 1 – 30

3 stycznia – piątek

ul. Toruńska 50B, 31 – 55 oraz 64D 1 – 10

4 stycznia – sobota

ul. Kujawska (strona nieparzysta bez bloku 3C i 3D) oraz ul. M. Kopernika

7 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 50, 1 – 25 oraz 64D, 11 – 20

8 stycznia – środa

ul. Toruńska 58D, 1 – 52

9 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50, 26 – 50 oraz 64D 21 – 30

10 stycznia – piątek

Kabat, ul. Sosnowa, strona nieparzysta, ul. Leszczynowa

11 stycznia – sobota

ul. Lipowa, Piłsudskiego, Bitwy Warszawskiej, Mrzyk, Romanowskiego, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Gierlińskiego, Cyprysowa, Jemiołowa, Cedrowa, Słowicza, Skowronkowa, Orla

13 stycznia – poniedziałek

ul. Toruńska 52B, 1 – 40

14 stycznia – wtorek

ul. Graniczna i Tartaczna

15 stycznia – środa

ul. Topolowa, Klonowa, Cisowa,

16 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50D, 1 – 40

17 stycznia – piątek

ul. Toruńska, 54A, 1 – 30

18 stycznia – sobota

Przyłubie od numeru 30. do końca

20 stycznia – poniedziałek

ul. Toruńska 50F, 31 – 60

21 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 50F, 1 – 30

22 stycznia – środa

ul. Toruńska 58B, 1 – 30 oraz Kujawska 3C i 3D

23 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50E, 1 – 25 oraz 64A, 1 – 8

24 stycznia – piątek

ul. Toruńska 50E, 26 – 50 oraz 64A, 9 – 16

25 stycznia – sobota

ul. Młyńska, Żurawia, Sowia, Sikorskiego

27 stycznia – poniedziałek

ul. Toruńska 52C, 1 – 25 oraz 64A, 17 – 28

28 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 52C, 26 – 50 oraz 64A, 29 – 38

29 stycznia – środa

ul. Toruńska 64, 1 – 20 oraz 64A, 39 – 46

30 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 58C, 1 – 34

31stycznia – piątek

ul. Toruńska 50C, 1 – 35 oraz ul. Toruńska 58F, 1 – 24

1 lutego – sobota

ul. Sosnowa, strona parzysta

3 lutego – poniedziałek

ul. Toruńska 52D, 1 – 30

4 lutego – wtorek

ul. Toruńska 52D, 31 – 60

5 lutego – środa

ul. Toruńska, strona nieparzysta od numeru 51. do 73A.

6 lutego – czwartek

ul. Toruńska, strona nieparzysta od numeru 73B. do 97.

7 lutego – piątek

ul. Toruńska, strona parzysta od numeru 82.A do 94.

8 lutego – sobota

ul. Toruńska, strona parzysta od numeru 56. do 80.

10 lutego – poniedziałek

ul. Toruńska 50A, 1 – 35

11 lutego – wtorek

ul. Toruńska 64C, 1 – 40 oraz ul. Toruńska 58E, 1 – 24

12 lutego – środa

ul. Toruńska 64B, 1 – 44

13 lutego – czwartek

ul. Toruńska 52, 1 – 30

14 lutego – piątek

Toruńska 52, 31 – 60

15 lutego – sobota

ul. Kujawska (strona parzysta)

17 lutego – poniedziałek

ul. Toruńska 50G, 1 – 40