Statystyka Odwiedzin Duszpasterskich 2019/2020

Rodzin w parafii 1638, w ubiegłym roku 1602

Przyjęło 921 tj. 54,3%, w ubiegłym roku 899 tj. 56%,

Nie przyjęło 773 tj. 45,7%, w ubiegłym roku 703, tj. 44%

Ilość mieszkańców 4331, w ubiegłym roku 4197

Osoby samotne 160, w ubiegłym roku 197

Osoby żyjące w sytuacji nieprawidłowej

Na Kontrakcie Cywilnym, choć mogą zawrzeć sakrament małżeństwa 39, w ubiegłym roku 37

Bez Kontraktu Cywilnego i sakramentu małżeństwa 98, w ubiegłym roku 91

Na Kontrakcie Cywilnym, gdyż nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa 93, w ubiegłym roku 89

Wszystkim, którzy przyjęli Odwiedziny Duszpasterskie składam szczere podziękowanie. Dziękuję za podzielenie się swoimi problemami i zainteresowanie parafią. Dziękuję za wszelką życzliwość i ofiarność. Podczas Odwiedzin zebraliśmy 24750 zł., z czego 10% zgodnie z prawem Diecezji Bydgoskiej przekazaliśmy na konto Kurii Biskupiej.