Statystyka Odwiedzin Duszpasterskich

Statystyka Odwiedzin Duszpasterskich w 2017 roku

1. Liczba mieszkańców parafii – 4143 (według Kurii Biskupiej i Urzędu Skarbowego 4553)

2. Mieszkań – 1504

3. Przyjęły Odwiedziny 895 rodziny, tj. 59,5% (-1 w stosunku do roku ubiegłego)

4. Nie przyjęły Odwiedzin 641, rodziny tj. 40,5% (+1)

5. Osób samotnych 172

6. Żyjący na kontrakcie cywilnym bez przeszkód – 35 związków

7. Żyjący na kontakcie cywilnym z przeszkodą – 81 związków

8. Żyjący bez kontraktu cywilnego i sakramentu małżeństwa, konkubinat 80 związków

9. Ofiary zebrane podczas Odwiedzin w kwocie 22.000, za które składamy szczere podziękowanie parafia przeznaczy na ogrodzenie Kaplicy i Domu Parafialnego