Statystyka Parafialna 2016 r

1. ZGONY: 15 (25 w roku ubiegłym).
2. SAKRAMENT CHRZTU ŚW.: 50 (65 w roku ubiegłym)
3. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: 9 (w roku ubiegłym 6)
4. SAKRAMENT CHORYCH: Stałą opieką sakramentalną objętych jest 12. chorych. Niezależnie od tego w całym roku sakrament ten przyjęło w swoich domach 20 osób. W związku z tym przypomianamy ogólną zasadę odnośnie do sakramentu chorych. Każdy chorujący na poważną chorobę lub oczekujący na operację, albo osoby w starszym wieku, które nie mają możliwości praktykowania swej wiary na codzień w świątynii, niech zgłaszają chęć przyjęcia sakramentu chorych oraz spowiedzi św. i Komunii św. choćby z racji Świąt Wielkanocnych czy Bożego Narodzenia oraz innych dogodnych terminów. W tym względzie odpowiedzialnie niech się zachowują najbliżsi chorego. Do chorych udajemy się z Panem Jezusem Eucharystycznym w 1. sobotę miesiąca od godziny 8.00.
5. 1. SPOWIEDŹ I 1. KOMUNIA ŚWIĘTA: 48 (58 w roku ubiegłym)
6. SAKRAMENT BIERZMOWANIA: 57 (w roku ubiegłym 47)
W październiku, kiedy we wszystkich kościołach w Polsce liczono wiernych uczestniczących w Mszach św., w naszej świątynii odnotowaliśmy 18% obecnych z ogólnej liczby około 4.500 mieszkańców (w roku ubiegłym było to 16%).