Statystyka Parafialna 2018r.

Statystyka Parafialna 2018r.

  1. ZGONY: 31 (27 w roku ubiegłym).
  2. SAKRAMENT CHRZTU ŚW.: 46 (46)
  3. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: 14 (10))
  4. SAKRAMENT CHORYCH: Stałą opieką sakramentalną objętych jest 15. chorych. Niezależnie od tego w całym roku sakrament ten przyjęło w swoich domach 25 osób. W związku z tym przypomianamy ogólną zasadę odnośnie do sakramentu chorych. Każdy chorujący na poważną chorobę lub oczekujący na operację, albo osoby w starszym wieku, które nie mają możliwości praktykowania swej wiary na codzień w świątynii, niech zgłaszają chęć przyjęcia sakramentu chorych oraz spowiedzi św. i Komunii św. choćby z racji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia czy innych dogodnych terminów. W tym względzie odpowiedzialnie niech się zachowują najbliżsi chorego. Do chorych udajemy się z Panem Jezusem Eucharystycznym w 1. sobotę miesiąca od godziny 8.00.
  5. 1. SPOWIEDŹ I 1. KOMUNIA ŚWIĘTA: 84 (58)
  6. SAKRAMENT BIERZMOWANIA: 32 (48)
    W październiku, kiedy we wszystkich kościołach w Polsce liczono frekwencję uczestniczących w Mszach św., w naszej świątynii odnotowaliśmy 18% obecnych z ogólnej liczby około 4.500 mieszkańców (18%w roku ubiegłym).