Plan Odwiedzin Duszpasterskich A. D. 2017/2018

Plan Odwiedzin Duszpasterskich A. D. 2017/2018

w parafii p. w. Nawrócenia św. Pawła

Kolęda” rozpoczyna się codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 14.30., w sobotę o godz. 10.30.

Prosimy wszystkich domowników o obecność, otwartość i szczerość na tematy religijne, związane z życiem codziennym oraz działalnością parafii.

Wszelkie prośby, pytania oraz ewentualne błędy odnośnie do poniższego planu, można wyjaśniać i korygować telefonicznie pod numerem telefonu 603953002 lub w Biurze Parafii, które podczas trwania „Kolędy” będzie czynne w poniedziałek i środę od godz. 8.00 do 9.00.

W tym roku Odwiedziny Duszpasterskie w blokach będą przebiegały od numerów mieszkań początkowych do końcowych.

Msza św. podczas „Kolędy” w dzień powszedni od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 i 17.30. Msza św. w sobotę o godz. 9.00 i 17.30.

27 grudnia – środa

ul. Toruńska 52A, 1 – 30 oraz ul. Toruńska 64E, 1 – 40

28 grudnia – czwartek

ul. Toruńska 54B, 1 – 39

29 grudnia – piątek

ul. Toruńska 64B, 1 – 44

30 grudnia – sobota

Przyłubie od numeru 30. do końca

2 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 50B, 1 – 30

3 stycznia – środa

ul. Toruńska 50B, 31 – 55 oraz 64D 1 – 10

4 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50, 1 – 25 oraz 64D, 11 – 20

5 stycznia – piątek

ul. Toruńska 50, 26 – 50 oraz 64D 21 – 30

8 stycznia – poniedziałek

ul. Kujawska (strona nieparzysta bez bloku 3C) oraz ul. M. Kopernika

9 stycznia – wtorek

ul. Kujawska (strona parzysta)

10 stycznia – środa

ul. Sosnowa, strona nieparzysta, Leszczynowa

11 stycznia – czwartek

ul. Graniczna i Tartaczna

12 stycznia – piątek

ul. Toruńska 52B, 1 – 40

13 stycznia – sobota

Kabat, ul. Lipowa, Piłsudskiego, Bitwy Warszawskiej, Mrzyk, Romanowskiego, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Gierlińskiego, Cyprysowa, Jemiołowa, Cedrowa, Słowicza, Skowronkowa, Orla

15 stycznia – poniedziałek

ul. Topolowa, Klonowa, Cisowa,

16 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 50D, 1 – 40

17 stycznia – środa

ul. Toruńska, 54A, 1 – 30

18 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50F, 1 – 30

19 stycznia – piątek

ul. Toruńska 50F, 31 – 60

20 stycznia – sobota

Przyłubie od numeru 1. do 29.

22 stycznia – poniedziałek

ul. Toruńska 52, 1 – 30

23 stycznia – wtorek

Toruńska 52, 31 – 60

24 stycznia – środa

ul. Toruńska 50E, 1 – 25 oraz 64A, 1 – 8

25 stycznia – czwartek

ul. Toruńska 50E, 26 – 50 oraz 64A, 9 – 16

26 stycznia – piątek

ul. Toruńska 52C, 1 – 25 oraz 64A, 17 – 28

27 stycznia – sobota

ul. Młyńska, Żurawia, Sowia, Sikorskiego

29 stycznia – poniedziałek

ul. Toruńska 52C, 26 – 50 oraz 64A, 29 – 38

30 stycznia – wtorek

ul. Toruńska 64, 1 – 20 oraz 64A, 39 – 46

31 stycznia – środa

ul. Toruńska 58C, 1 – 34

1 lutego – czwartek

ul. Toruńska 58E, 1 – 24 oraz ul. Toruńska 52D, 1 – 30

2 lutego – piątek

ul. Toruńska 50C, 1 – 35 oraz ul. Toruńska 58F, 1 – 24

3 lutego – sobota

ul. Sosnowa, strona parzysta

5 lutego – poniedziałek

ul. Toruńska 64C, 1 – 40

6 lutego – wtorek

ul. Toruńska, strona nieparzysta od numeru 51. do 73A.

7 lutego – środa

ul. Toruńska, strona nieparzysta od numeru 73B. do 97.

8 lutego – czwartek

ul. Toruńska 50A, 1 – 35

9 lutego – piątek

ul. Toruńska 52D, 31 – 60

10 lutego – sobota

1. kapłan: ul. Toruńska, strona parzysta od numeru 56. do 80.

2. kapłan: ul. Toruńska 58D, 1 – 52

12 lutego – poniedziałek

1. kapłan: ul. Toruńska, strona parzysta od numeru 82.A do 94.

2. kapłan: ul. Toruńska 50G, 1 – 40

13 lutego – wtorek

ul. Toruńska 58B, 1 – 30 oraz Kujawska 3C